<strike id="hbzt1"><dl id="hbzt1"><del id="hbzt1"></del></dl></strike>
<span id="hbzt1"></span><span id="hbzt1"></span>
<span id="hbzt1"></span>
<strike id="hbzt1"></strike>
<strike id="hbzt1"></strike>
<strike id="hbzt1"></strike><span id="hbzt1"></span>
<span id="hbzt1"></span><span id="hbzt1"><dl id="hbzt1"><ruby id="hbzt1"></ruby></dl></span>
<strike id="hbzt1"><i id="hbzt1"></i></strike>
<span id="hbzt1"><dl id="hbzt1"><del id="hbzt1"></del></dl></span>
<strike id="hbzt1"><dl id="hbzt1"><del id="hbzt1"></del></dl></strike>
您现在的位置:首页  >> 招生专栏  >> 招生计划
唐山科技职业技术学院2016年统招招生计划
发布时间:2016-06-01  查看次数:

专业代码 所含专业名称 河北 辽宁(50) 青海(20) 内蒙古(27) 甘肃(50) 山东(10) 宁夏(40) 河南(40) 山西(50) 湖北(30) 贵州(230) 总计
文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工
530401 黑色冶金技术 8 10      5 2 8  5     5 5   5 5 71
530201 电厂热能动力装置 8 10 5 5    5    5   5 5 5 5   5 5 72
530402 轧钢工程技术 8 10       2 3           5 5 36
520801 环境监测与控制技术 8 10       2 3       5 5   5 5 47
560112 理化测试及质检技术 8 10              5    5 5 5 42
560301 机电一体化技术 10 15 5 5 2 5   5 5    8  5 5 5     203
560304 智能控制技术 5 10            5       5 5 53
560201 自动化生产设备应用 5 10        3    5       5 5 47
560203 机电设备维修与管理 8 15 2 8 5 5    2    9       5 5 70
560103 数控技术 5 10                   5 5 46
530102 供用电技术 10 10        5     5 5  5   5 5 58
560610 无人机应用技术 10 10 5 5   2 5           5 5 5 5 75
600103 铁道供电技术 8 10      5        5     5 5 66
600113 动车组检修技术 8 10        5           5 5 73
600106 铁道信号自动控制 8 10        5        5   5 5 78
600305 港口机械与自动控制 8 10                 5 5  5 48
630302 会计 20 10                     81
630701 市场营销 20 10    3                 108
630304 会计信息管理 20 10                   5 5 52
600108 铁道交通运营管理
(铁道运营服务方向)
8 8 2 3         6 7         132
600109 铁路物流管理 8 8                   5 5 38
600606 城市轨道交通 10 10 2 3                 5 5 55
640101 旅游管理 20 10     5               5 46
610201 计算机应用技术 20 10                     104
610210 数字媒体应用技术 10 10                   5 5 80
610212 移动应用开发 10 10             5      5 5 39
610202 计算机网络技术 10 10                   5 5 53
630902 物流信息技术 10 10                 5  5 5 40
650103 广告设计与制作 10 5                   5 5 37
 合计 301 291 21 29 7 13 7 20 11 39 0 10 6 34 15 25 20 30 15 15 110 120 1950

九州彩票平台官网